Sådan tiltrækker du flere cykelturister…

Læs med her og få input til, hvordan du kan designe oplevelser målrettet cykelturister. Du får også gode tip til, hvad du kan fokusere på i markedsføringen.

Først ser vi på, hvad der motivere turister til at vælge at tage cyklen på ferien. Derefter dykker vi i ned i, hvordan cykeloplevelser kan designes.

Sådan designer du cykeloplevelser der motivere turister

I 2018 skrev jeg mit speciale i hvordan man udvikler produkter og services målrettet cykelturister. Specialet fokuserede udelukket på danske cykelturister. Hvor jeg både var ude og interviewe en rækker personer og familier, der har været på cykelferie en til flere gange samt sendte et spørgeskema ud.

Cykelturister er et bredt koncept og der kan både være tale om endagsturister, der deltager i eller er tilskuere til events, tager cyklen en enkelt dag i ferien eller cykler hver dag i hele ferien.

Det motiverer cykelturisterne 

De mest interessante motivationsfaktorer er ”naturoplevelser”, ”at være sammen” samt ”attraktioner og kulturelle seværdigheder”.

Naturoplevelser

Måske ikke overraskende motiveres cykelturister af oplevelser i naturen. Cykelturisterne havde ofte nogle meget livlige og tydelige beskrivelser af deres oplevelser i naturen. De fortæller at oplevelserne kommer meget tættere på, naturen bliver meget levende – man kan både lugte, føle, se og høre den. En af informanterne nævner fx at man bliver en del af naturen; når man cykler i naturen, man er ikke bare en tilskuer.

Naturoplevelser beskrives som en pull faktor eller en grund til at vælge en bestemt destination (reason to go). Markedsføring af cykelprodukter bør derfor indeholde flotte billeder af naturen samt levende beskrivelser af naturoplevelser – brug gerne storytelling.

At være sammen

Her handler det meget om at cykelferien giver familier, par og venner mulighed for at overkomme udfordringer sammen, som bringer dem tættere på hinanden. Det kan være at overvinde sig selv, besejre en hård bakke eller dårligt vejr. Men det er også vigtigt at kunne stole på hinanden fx at afstanden til næste toilet eller stop stemmer.

Cykelferien giver også familier, par og venner en mulighed for at være sammen uden adgang til digitale medier, så det bliver en mental pause fra det digitale liv med fokus på kvalitets tid sammen uden forstyrrelser.

”At være sammen” beskrives både som en pull faktor og en grund til at man vælger denne form for ferie. Men mange, familier især, oplever også at båndene styrkes undervejs uden at de havde forventet det. Ønsker man at tiltrække flere cykelturister, er det derfor en god i beskrive denne gevinst ved at vælge en cykelferie – igen er storytelling et godt kommunikativ greb.

Attraktioner og kulturelle seværdigheder

De fleste stopper for at se de attraktioner og kulturelle seværdigheder de cykler forbi, men det er ikke det primære motiv, når en destination udpeges. Dvs. det er en reason to spend og nogle gange en reason to stay. Derfor bør markedsføringen ikke fokusere kraftigt på attraktioner og seværdigheder for at tiltrække cykelturister, men det skal være nemt undervejs at finde indtil attraktionerne. Nybegyndere nævner især frygten for at miste egen dele, når man går fra cyklen. Derfor kan attraktioner med fordel tilbyde cykelopbevaring.  Jeg fandt fx et billede at denne cykelopbevaringsmulighed mens jeg skrev specialet.

Udvikling af cykeloplevelser

Som en af informanterne nævner, så bliver man en del at naturen, når man cykler i den. Det henledte mine tanker på Pine & Gilmores (1998) teorier om oplevelsesøkonomi og hvordan oplevelser skal falde inden for fire områder: Underholdning (entertainment), være uddannende (educational), æstetisk (esthetic) eller eskapistisk (escapist). Inden vi dykker ned i hvordan oplevelser kan designes, kommer her en kort beskrivelse af Pine & Gilmores model.

Fokus på et bred oplevesesdesign sikre flere turister

Cykelturisten kan enten være aktiv eller passiv i oplevelsen. Tager man på cykelferie deltager man aktivt i oplevelsen. Er man tilskuer til et cykelevent, er man passiv. Cykelturisten kan også enten stå på sidelinjen og absorbere oplevelsen, men de kan også indleve og fordybe sig fuldt i oplevelsen. Det sker fx når de lugter det friske græs og hører fuglene synge eller føler bakken i benene.

De fire oplevelsesmuligheder skal forstås således:

  • Underholdning er fx turister der er tilskuer til et cykelevent – de er passive og står på sidelinjen.
  • Uddannende er når en turist deltager aktivt i et event, men uden at blive fordybet i det. Det kan være et kursus i cykelteknik.
  • Æstetisk er når turisten passivt fordyber sig I en oplevelse fx cykelturisten, der stopper for at nyde en smuk udsigt
  • Eskapistiske oplevelser er når turisten aktivt fordyber sig i oplevelsen. Det kan være turister, der deltager i guidede cykelturer eller deltager i lokal cykelevent

Som en del at specialet undersøgte jeg hvordan forskellige destinationer og (turisme)aktører arbejder med oplevelser, der kan knyttes til cykelturisme. Figuren viser en oversigt, som gennemgås neden for. Uanset udgangspunktet om det er projektleder i en DMO eller ejer af en mindre turismevirksomhed, så er det essentielt at se på, hvordan I kan byde ind på hver af de fire oplevelsesområder.

UnderholdningUddannede
– Cykelevents fx officielle mesterskaber (tilskuer)
– Lokale cykelevents
– Cykelcaféer
– Specialiserede cykelevents
– Temaweekender
ÆstetiskEskapistisk
– Guide til lokale steder
– Ambassadørkorps
– Gode cykelservices
– Cykelevents fx officielle mesterskaber (deltager)
– Lokale cykelevents fx MTB Bissen
– Guide til at finde lokale fænomener
– Cykelsimulator

Cykeloplevelser der tiltrækker bredt

Underholdning

Oplevelser her er typisk som tilskuer til events både større officielle events, men også mindre lokale events. Jeg faldt tillige over cykelcaféer, hvilket vil sige caféer koblet sammen med cykelmekanikere. I Danmark findes der en i Klampenborg Cranks & Coffee

Uddannende

Her fandt jeg at det især var overnatningssteder, der bød ind. Fx hotellet der tilrettelægger en MTB-weekend, med guidede turer eller cykelweekend for kvinder og meget mere.

Æstetisk

Her kan der være tale om lokale virksomheder, der tilbyder cykelservices fx Bike Friends på Sydfyn eller overnatningssteder, der har gode faciliteter til cykelturister. Aflåste skurer, cykelreparaturgrej og sund og nærende morgenmad.

Eskapistisk

Oplevelser i denne kategori kan fx være, hvis man deltager i lokale cykelevents eller i større og officielle events. Men der kan også være tale om en guide til lokale fænomener fx en rute der tager turisten forbi butikker, der sælger lokale fødevare og en guide til retter, man kan lave på cykelturen om aftenen i gæstekøkkenet eller på trangia.

Det blev et længere blogindlæg, men forhåbentligt er du mere rustet til at give dig i kast med at udvikle cykeloplevelser. Ellers er du velkommen til at kontakte mig

2 thoughts on “Sådan tiltrækker du flere cykelturister…

  1. Hej. Jeg sidder og researcher på min afsluttende opgave som serviceøkonom. Hertil faldt jeg over dette blogindlæg og blev nysgerrig på specialet, da min opgave handler om cykelturisme på det hotel jeg var i praktik. Jeg er interesseret i at læse specialet og trække god viden til mig, og jeg spørger derfor om det er muligt du vil sende dette til mig??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *